Unutmayınız! Eğitim ailede başlar ve okulda devam eder!

EĞİTİM HABERLERİ

Okuldaki Çiftlik Projesi Kütahya’da Başlıyor

Okuldaki Çiftlik Projesi Kütahya’da Başlıyor

EĞİTİM HABERLERİ
Okuldaki Çiftlik Projesi Kütahya'da başlıyor! Kütahya'da bulunan bir okul, öğrencilere tarım ve hayvancılık konusunda deneyim kazandırmak amacıyla bir çiftlik projesi başlatıyor. Proje kapsamında öğrenciler, çeşitli tarım faaliyetleri ve hayvan bakımı konusunda eğitim alacaklar. Bu proje ile öğrencilerin doğayla iç içe olmaları ve tarımın temel prensiplerini öğrenmeleri hedefleniyor. Okuldaki Çiftlik Projesi Kütahya'da, öğrencilerin pratik deneyim kazanmalarına imkan sağlayacak bir proje olarak dikkat çekiyor. Bu proje kapsamında öğrencilere tarım, çiftlik hayatı, organik tarım, hayvan bakımı, doğal yaşam konularında eğitim verilecek. Ayrıca öğrenciler, toprak işleme, bitki dikimi, sulama, hasat gibi tarım faaliyetlerini uygulamalı olarak yapacaklar. Çiftlikte bulunan hayvanların bakımı...
MEB, 66 Bin 416 Ton Atık Kağıdı Ekonomiye Kazandırdı

MEB, 66 Bin 416 Ton Atık Kağıdı Ekonomiye Kazandırdı

EĞİTİM HABERLERİ
MEB, 66 Bin 416 Ton Atık Kağıdı Ekonomiye Kazandırdı! Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği atık kağıt geri dönüşüm projesi kapsamında, okullardan toplanan 66 bin 416 ton atık kağıt ekonomiye kazandırıldı. Bu proje sayesinde atık kağıtların geri dönüşümü sağlanarak doğal kaynakların korunması ve ekonomiye katkı sağlanmış oldu. Bu proje kapsamında MEB, atık kağıt toplama ve geri dönüşüm süreçlerini nasıl organize etti? Atık kağıt geri dönüşümü projesi hangi aşamalardan geçerek ekonomiye kazandırıldı? Kağıt geri dönüşümünün ekonomiye sağladığı avantajlar nelerdir? Atık kağıt geri dönüşümü projesinin çevre üzerindeki olumlu etkileri nelerdir? MEB'in atık kağıt geri dönüşümü projesi kapsamında toplanan atık kağıtların hangi ürünlerde kullanıldığına dair detaylar nelerdir? MEB'nin Atı...
Çorum’da Öğrenciler Modern Eğitim Altyapısına Kavuştu

Çorum’da Öğrenciler Modern Eğitim Altyapısına Kavuştu

EĞİTİM HABERLERİ
Çorum'da eğitim alanında büyük bir yenilik gerçekleşti ve şehirdeki öğrenciler modern eğitim altyapısına kavuştu. Yapılan yatırımlarla birlikte okulların fiziki altyapısı güçlendirildi ve öğrencilerin eğitim kalitesi artırıldı. Bu sayede Çorum'daki okullar, çağdaş eğitim standartlarına uygun hale getirildi ve öğrencilerin daha iyi bir eğitim almasına olanak sağlandı. Ayrıca, bu yeniliklerle birlikte öğrencilerin teknolojiye erişimi de artırıldı ve eğitimde dijitalleşme süreci hızlandı. Çorum'da eğitim alanında yapılan yenilikler, öğrencilerin eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda okulların teknolojik altyapısı güçlendirildi ve öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmelerine olanak sağlandı. Ayrıca, fiziki altyapıda yapılan iyileştirmelerle birlikte öğrencilerin derslerd...
Okullardaki Eğitimin Niteliğini Ölçmeyi Hedefleyen Uygulama: ABİDE

Okullardaki Eğitimin Niteliğini Ölçmeyi Hedefleyen Uygulama: ABİDE

EĞİTİM HABERLERİ
Okullardaki Eğitimin Niteliğini Ölçmeyi Hedefleyen Uygulama: ABİDE, eğitimde kaliteyi ölçmek ve geliştirmek amacıyla kullanılan bir uygulamadır. Bu uygulama, öğrencilerin akademik başarılarını, sosyal ve duygusal gelişimlerini değerlendirerek okulun genel performansını ölçmeyi hedefler. ABİDE, öğrenci başarısını değerlendirmenin yanı sıra öğretmenlerin etkili bir şekilde ders verip vermediğini, okul yönetiminin de okulun genel başarısını artırmak için nasıl adımlar atması gerektiğini belirlemeyi amaçlar. Okullardaki Eğitimin Niteliğini Ölçmeyi Hedefleyen Uygulama: ABİDE ile ilgili olarak diğer ilgi çekici alternatif kelimeler arasında "eğitimde performans değerlendirmesi", "öğrenci gelişimi ölçümü", "okul verimliliği analizi" gibi kavramlar bulunmaktadır. Bu uygulama, okulların eğitim k...